Skip to main content
alert icon

We are currently experiencing high demand for roadside assistance, please consider requesting service online

ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸਦੇ ਲਈ ਹੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, BCAA ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ।

BCAA ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਉਂ?

ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ
ਕਲੇਮਸ-ਫ੍ਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਬੱਚਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਬੰਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।
   
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ
ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹੋਣ।

ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ

ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤ ਬਣਾਓ 
ਕਲੇਮਸ-ਮੁਕਤ
ਮੋਰਗਿਜ ਮੁਕਤ
ਹੋਮ ਅਪਡੇਟ


BCAA ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

  • ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ 20% ਤੱਕ ਦੀ ਬੱਚਤ
  • ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ - $40 ਤੱਕ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੋ
  • ਘੱਟ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਚੋਣ - $200
  • ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਮਾਫੀ
  • Premier ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ - ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਕਵਰੇਜ

ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੀ BCAA ਸਰਵਿਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੱਭੋ

ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਲੱਭੋ

ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ


*ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ BCAA Insurance Agency ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ BCAA Insurance Corporation ਦੁਆਰਾ ਅੰਡਰਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। *ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਨਵੀਆਂ BCAA ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ ਘਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਟ ਲੈਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $250 ਦਾ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।